Menu


+
علت لرزش فرمان خودرو هنگام ترمز

علت لرزش فرمان خودرو هنگام ترمز

آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که به هنگام رانندگی با خودرو در یک جاده صاف و هموار، به مانعی برسید و با ترمز کردن ناگهانی متوجه لرزش فرمان خودرو شوید؟ ممکن است پیش خود فکر کنید که در حال رانندگی روی یک گسل زلزله هستید.  [...]

+
درهنگام تعویض لنت ترمز، تمام سیستم ترمز را بررسی کنید

درهنگام تعویض لنت ترمز، تمام سیستم ترمز را بررسی کنید

فرد عاقل در هنگام تعویض لنت ترمز تمام سیستم ترمز را بررسی می‌کند و حتی اگر اشخاص دیگری این کار را می‌کنند، از آن‌ها می‌خواهد تا تمام موارد ایمنی ترمز ماشین‌ را مورد بررسی قرار دهد. فقط نو و سالم بودن لنت‌ها برای گرفتن ترمز کافی نیست. شما باید از کارایی درام و روتورها و دیگر بخش‌های سیستم ترمز مطمئن باشید که دچار نقص نشده باشند. زیرا سیستم ترمز یکپارچه بوده و اگر بخشی از آن دچار مشکل شود، ممکن است، در تمام سیستم اختلال ایجاد کند. این امر بسیار ضروری است که در هنگام عوض کر[...]

+
معرفی و کارایی لنت‌های مختلف

معرفی و کارایی لنت‌های مختلف

لنت‌های اورگانیک: برخی لنت‌های ساخته شده برای ماشین‌ها از مواد آلی هستند، این نوع لنت‌ها با سایر اجزای ترمز همخوانی خوبی دارد و می‌توان از آن برای کارهای سبکی که ماشین‌ها انجام می‌دهند، بهره برد. اما وقتی ماشین شما به یک تریلر و یا کاروان وصل باشد و در مسیرهای طولانی رفت و آمد داشته باشید، این ترمز نمی‌تواند انتخاب خوبی باشد. علاوه بر این‌ها در هنگام برخورد با آب، وقتی با این گونه لنت ترمز می‌کنید، توان کمی برای توقف ماشین دارند.  [...]