Menu


آیین معارفه و اعطای حکم مسئولیت به مسئولین جدید واحدهای اداری،حقوقی،فروش،روابط عمومی و مشاورعالی هیات مدیره در اتاق جلسات شرکت الماس لنت آذر با حضور اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت برگزار گردید.

آیین معارفه و اعطای حکم مسئولیت به مسئولین جدید واحدهای اداری،حقوقی،فروش،روابط عمومی و مشاورعالی هیات مدیره در اتاق جلسات شرکت الماس لنت آذر با حضور اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت برگزار گردید.

آیین معارفه و اعطای حکم مسئولیت به مسئولین جدید واحدهای اداری،حقوقی،فروش،روابط عمومی و مشاورعالی هیات مدیره در اتاق جلسات شرکت الماس لنت آذر با حضور اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت برگزار گردید.