Menu


همگام با تکنولوژی روز دنیا

با عنایت به رشد روز افزون صنعت خودرویی در دنیا و به مراتب حمل و نقل های شهری و برون شهری ، حائز اهمیت است ، خودروی خوب و ایده آل مجهز به سیستم ترمز و لنت ترمز خوب و ایده آلی باشد لذا جهت ارج نهادن به این موضوع مهم لنت ترمز های توتار با فاکتور های کیفی و ترکیب بسیار فنی و کار شناسی و مطابق با استاندارد های روز دنیا تولید و عرضه میگردد